สิ่งที่ทำให้เราลงทุนเเบบ Warren Buffet เเต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

Photo : millionairesgivingmoney.com

สิ่งที่ทำให้เราลงทุนเเบบ Warren Buffet เเต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 

1. “ที่มาของเงินลงทุน”

>>>> Berkshire Hathaway มีต้นทางของเงินสดมาจากธุรกิจประกัน ยังไม่นับเงินปันผลที่ได้จากธุรกิจที่ลงไป ไม่ว่าจะเป็น Apple , American Express เเละBank of America เงินสดปริมาณมหาศาลที่เข้ามาเป็น Buffer ช่วยรองรับการลงทุนที่ผิดพลาดเเละช่วยยืดเวลาในการรอคอยให้มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ คือหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ยังไงเราก็ตามไม่ทัน 

Photo : articlelist.com

2. “อำนาจต่อรอง”

>>>> ปี 2011บัฟเฟต์เจรจากับ Bank of America เพื่อซื้อหุ้นบุริมสิทธิพร้อมปันผล 6% กับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 700 ล้านหุ้นในราคา 7 ดอลล่าร์ เมื่อมีข้อหนึ่งจึงมีข้อสอง อำนาจของเงินนำมาซึ่งอำนาจในการต่อรอง

เพราะฉะนั้นต่อให้เราตีมูลค่าราคาหุ้นได้เทียบเท่า Buffet เเละต่อให้เห็นจังหวะซื้อพร้อมกัน  เรายังไม่สามารถมีผลลัพธ์ได้ใกล้เคียง Buffet เลย

#เเนวคิดเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้

#เเต่อาวุธในสนามจริงมีมากกว่าที่เห็นครับ

++++++++++++++++++++