เข้าใจบริบทของ “หนี้” ในภาพเศรษฐกิจโลก

1. หนี้อยู่ฝั่งขวาของงบดุล ส่วนสินทรัพย์อยู่ฝั่งซ้าย ถ้าหนี้ด้อยค่ามากๆอาจจะลากมูลค่าสินทรัพย์ลงไปด้วย 

2. การก่อหนี้คือการเพิ่มการใช้จ่ายในปัจจุบันเเละลดความสามารถการใช้จ่ายในอนาคต

3. Debt Cycle จะจบสวยก็ต่อเมื่อมีรายได้มาคืนหนี้ 

4. หรือไม่ก็กู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า ซึ่งโลกกำลังรันบนระบบ

5. เครดิตในการกู้จีงสำคัญกว่าปริมาณที่เราก่อ

6. Debt to GDP เท่าไหร่ไม่สำคัญเลยถ้าประเทศนั้นมีเครดิตดีมากๆ

7. หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อให้มีเครดิตที่ดีในการเข้าถึงการกู้ต้นทุนต่ำตลอดกาล 

8. Compound interest มีอำนาจสูงสุดในการเพิ่มผลตอบเเทน กลับกันการเป็นลูกหนี้ย่อมมีโดนดอกเบี้ยทำลายล้างสูงเช่นกัน

9. โลกกำลังฝากความหวังการเเก้หนี้ด้วยเทคโนโลยี เพราะด้วยกำลังมนุษย์เเละโครงสร้างประชากรในปัจจุบันไม่สามารถคืนหนี้ในระดับ ปัจจุบันได้เเล้ว (Point of no Return)

10. Game Changer ตัวที่สองคือการเเก้กฏหมายให้ FED สามารถยิงเงินตรงเข้าไปในระบบได้โดยตรงเพื่อเพิ่ม Velocity ของเงินใน Primary Market

11. “หนี้ต้องมีคนชดใช้เเต่ไม่ใช่วันนี้” คือที่มาของนโยบายการเงินเเบบ MMT 

++++++++++++++++++++